ที่ดิน ขาย (฿16,650,000), 76HC+W9M ตำบล สาลี อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี ประเทศไทย | Orbzu