2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿12,900,000), 368/67 ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu