ที่ดิน ขาย (฿800,000), ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย | Orbzu