อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿9,300,000), ซอย หมู่บ้านบ้านบัวทอง 2 ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ประเทศไทย | Orbzu