2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿11,900,000), 10/371 ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu