1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿8,500), 248 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย | Orbzu