ที่ดิน ขาย (฿7,800,000), W4PR+XQH ตำบล หัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา | Orbzu