อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (Price on Application), ซอยหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | Orbzu