อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (Price on Application), 22/1 ซอย นนทบุรี 32 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu