1 ห้องนอน คอนโด ให้เช่า (฿29,000 Monthly), 312 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu