3 ห้องนอน คอนโด ให้เช่า (฿90,000 Monthly), 511 ถ. ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu