อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿3,950,000), M57W+JQF ตำบล มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 ประเทศไทย | Orbzu