ที่ดิน ขาย (฿1,500,000), 189 หมูู่ที่ 22, อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130, Thailand | Orbzu