ที่ดิน ขาย (฿7,000,000), 78/3 ถนน ดินสอ แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย | Orbzu