1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿3,190,000), 523 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu