1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,850,000), 119/1 ซอย บรมราชชนนี 4 ถนน บรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย | Orbzu