อาคารเพื่อการพานิชย์ ให้เช่า (฿35,100 Monthly), 2PG8+8M4 ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย | Orbzu