4 ห้องนอน บ้าน ขาย (Price on Application), 1317 ตำบล แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย | Orbzu