ที่ดิน ขาย (฿1,000,000), 9 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านปากคลอง, ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี, 25000 ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 ประเทศไทย | Orbzu