ที่ดิน ขาย (฿450,000), ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 | Orbzu