1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,670,000), 79/40 เทอดไท แขวง ตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย | Orbzu