ที่ดิน ขาย (฿12,000,000), สน.2033 ตำบล ไร่ อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร 47130 ประเทศไทย | Orbzu