2 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿1,490,000), 122/17 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย | Orbzu