3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿5,500,000), 72/59 มบ.เพอร์เฟคเพลส แจ้งวัฒนะ หมู่ 4 คลองพระอุดม, ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย | Orbzu