ที่ดิน ขาย (฿3,120,000), 1014 ตำบล แม่คือ อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 ประเทศไทย | Orbzu