1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,950,000), ถนน สรณคมณ์ แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย | Orbzu