ที่ดิน ขาย (Price on Application), 205 Road, ตำบล โคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 ประเทศไทย | Orbzu