ที่ดิน ขาย (฿7,800,000), ตำบล ละแม อำเภอ ละแม ชุมพร ประเทศไทย | Orbzu