ที่ดิน ขาย (฿48,737,850), ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน นครราชสีมา ประเทศไทย | Orbzu