1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿2,400,000), 77 รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu