3 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿3,613,000), บ้านกาญจน์กนก 2 ถนน รอบเมืองเชียงใหม่ ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 ประเทศไทย | Orbzu