9 ห้องนอน บ้าน ขาย (฿13,000,000), ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3077 ตำบล เนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 ประเทศไทย | Orbzu