2 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿25,200,000), 911/3 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu