อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿7,500,000), แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย | Orbzu