อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿89,000,000), แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu