1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿6,700,000), 128 ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย | Orbzu