1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿5,300,000), 1377/362 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย | Orbzu