ที่ดิน ขาย (฿3,600,000), 423/13 หมู่ 2 หนองไผ่แก้ว ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220 ประเทศไทย | Orbzu