ที่ดิน ขาย (฿2,800,000), เลขที่ 61 ตำบล ร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย | Orbzu