ที่ดิน ขาย (฿40,000,000), ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 ประเทศไทย | Orbzu