ที่ดิน ขาย (฿150,000), ถนน กรุงเทพ - นนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย | Orbzu