1 ห้องนอน คอนโด ขาย (฿1,800,000), 151 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย | Orbzu