ที่ดิน ขาย (฿2,500,000), จันทร์เกษม ตำบล สองคลอง อำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย | Orbzu