อาคารเพื่อการพานิชย์ ขาย (฿5,500,000), 246/247, 246/248 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย | Orbzu