ที่ดิน ขาย (฿2,200,000), 99 ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย | Orbzu